Euroopan lääkevirasto suosittelee psoriasis-lääke Raptivan (efalitsumabi) myyntiluvan peruuttamista

Euroopan lääkevirasto suosittelee psoriasis-lääke Raptivan (efalitsumabi) myyntiluvan peruuttamista

Euroopan lääkevirasto suosittelee psoriasis-lääke Raptivan (efalitsumabi) myyntiluvan peruuttamista.

Efalitsumabi on monoklonaaninen vasta-aine, joka on tarkoitettu keskivaikean ja vaikean plakkipsoriaasin hoitoon.
EMEAn lääkevalmistekomitea CHMP on tullut siihen tulokseen, että lääkkeen hyödyt eivät enää riitä suhteessa todettuihin haittavaikutuksiin. Raptivan käyttöön on yhdistetty mm. keskushermostoon ja immuunijärjestelmään kohdistuvia haittavaikutuksia sekä keskushermostosairautta, progressiivista multifokaalista leukoenkefalopatiaa.

Noin 100 potilasta on saanut Raptivaa Suomessa. Lääkäreiden ei suositella aloittavan Raptiva-hoitoa uusille potilaille. Raptivaa tällä hetkellä käyttävien potilaiden ei kuitenkaan tule äkillisesti lopettaa hoitoa. Lue EMEA:n lehdistötiedote (englanniksi).Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *